Ugovor UN-a štiti prava osoba s invaliditetom


Sve Vijesti

Glavni tajnik UN-a Kofi Annan pozdravio je danas sporazum postignut kasno u petak o tekstu ugovora o zaštiti prava osoba s invaliditetom, pozivajući sve države članice da ratificiraju konvenciju i brzo je provedu.

Gospodin Annan nazvao je sporazum 'povijesnim postignućem za 650 milijuna osoba s invaliditetom širom svijeta' koje do sada nisu imale odgovarajuću zaštitu. Gospodin Annan je dodao da se nada da će 'ova davno dogovorena Konvencija označiti početak nove ere u kojoj će oni imati ista prava i mogućnosti kao i svi ostali.'

Prema novozelandskom veleposlaniku Don MacKayu, koji je predsjedavao razgovorom kroz njihovo posljednje dvotjedno zasjedanje u sjedištu, cilj sporazuma je stvoriti 'promjenu paradigme u načinu na koji vlade razmišljaju o invaliditetu' koja će stvoriti 'stvarnu i konkretna razlika za približno 650 milijuna osoba s invaliditetom širom svijeta. '


Primijetio je da je u prošlosti postojala percepcija da se postojeći ugovori o ljudskim pravima primjenjuju na osobe s invaliditetom, ali da se ta prava često ne poštuju u praksi.'Ono što u osnovi radimo u konvenciji je postavljanje kodeksa za vlade kako bi one primijenile ta široka prava na koja osobe s invaliditetom već imaju pravo, ali ih ne dobivaju', rekao je gospodin MacKay obraćajući se novinarima u New Yorku danas.

Iako Konvencija ne stvara nova prava, ona izričito zabranjuje diskriminaciju osoba s invaliditetom u svim područjima života, uključujući građanska prava, pristup pravdi i pravo na obrazovanje, zdravstvene usluge i pristup prijevozu.

Konvencija će biti službeno poslana Generalnoj skupštini na usvajanje na sljedećem zasjedanju koje započinje u rujnu. Tada će biti otvoren za potpisivanje i ratifikaciju u svim zemljama